精彩推荐:
    南阳吧   南阳茶座   所有深爱都是秘密 你们内心是不是也有一个深爱着却不能在一起或者不敢说的一个人
  返回南阳茶座
  发新帖 回复
  查看: 1777|回复: 0

  所有深爱都是秘密 你们内心是不是也有一个深爱着却不能在一起或者不敢说的一个人

  [复制链接]
  楼主

  68

  主题

  91

  帖子

  237

  积分

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  237
  发表于 2016-8-12 03:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网友你好我是阿舞2017-2-4 16:24说:你们内心是不是也有一个深爱着却不能在一起或者不敢说的一个人4 `  I0 y! ~4 W( s- N, d
  * {+ |3 K4 E- x. ~9 e
  加州旅馆的故事 说:俩娃好漂亮啊
  $ j: }% I' |) Y+ ~8 X( h你好我是阿舞 说:2个月零四天2 r, ~$ ^5 b& U8 }6 V; m

  $ J$ m* f) n7 f. n  ?; R/ I你好我是阿舞 说:你做了我的逃兵 却成了别人的盖世英雄% w) S8 O7 Q$ K0 c( O  q( \$ R4 u. k
  % f1 }: y! j: ]' u( x3 `: m( D
  你好我是阿舞 说:过期吧友不如
  1 ^" e8 o9 j# B3 X) T7 X8 c/ E. f8 o) H$ E
  4538200 说:有,我不敢对安吉丽娜朱莉说
  8 O  X$ t$ S( R3 t- X; M) k; z1 \! u偏_头痛痛痛 说:黄鹤者,瓯越温州人。少有才名,天资聪颖,然不学而无术,四书皆不通。瓯越人皆擅货殖,好贾物,鹤尤喜之。及长,置作坊于市曹中,曰江南皮革厂。制皮革包为业,鹤好丹青,文美图于包上,独树一帜,价廉物美,遂行销一时,妇皆以得其包为傲。经数年,业覆江浙,尝管辖千人,鼎盛煊赫,逐什一之利,致赀累巨万,乃成富商大贾。乡贤称其能,举入仕,辞不就。 鹤发妻梅,育有一子。仓廪既足,而德不彰也。鹤乃流连烟花之地、出入酒肆茶楼,吃喝嫖赌,挥金如土。妻贤,三劝未果,终日黯然。未久,鹤夜不归宿,金无所入,而事业荒芜。 泽民五年立春,大雪。众工匠待发薪资,过午无果。工头始觉其异,破其户寻之,无踪,乃问其妻子:黄鹤安在?妻泣而告曰,昨已与吾妹兰奔出也。然家中并无积蓄,众人盘桓良久无所得。当中一人登高一呼:何不夺其货物?众乃奔回厂中寻物以资,止得未成品皮包数万,众人分之以抵其薪。乃散。 有工头曰范恩者,擅歌,因不堪其骗,乃编文述其迹。工友闻之皆赞,乃习诵以用,周游全国,既鬻皮包,又寻鹤踪。为博人亲睐,常置摊于闹市,宣而告之。并贬其值,三百成本售二十。如是者数年,黄氏皮包虽已售罄,然寻鹤之辞 合辙押韵、 琅琅可诵,流传甚广、已成品牌,贩夫皆沿而用之。是天下皆知温州,而恶商皆名黄鹤也。瓯越人每提及此,无不摇首太息。 太史公曰:太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽。鹤者,论德其缺,论功不彰,然名满华夏者,盖人立其言也。当其事业鼎盛之时,闻名江浙,物品行销宇内,人莫不称其贤;及至腐朽生命,家室溃败,携姨逃遁,徒留追讨声,余音袅袅,经久不息,岂不痛哉! 是所谓富无经业,货无常主,能者辐凑,不肖者瓦解。予观鹤之浮沉荣枯,乃知发妻不可擅离,小姨不可轻拐,而工人之资不可拖欠也。瓯温州人不暇自哀,世人当鉴之也!- v* b. {4 A& I; s
  L欢宝 说:你都没有艾特我 但是我还是喜欢你 能舍得放下你的 都不是你的幸福 放下 放下' W; q0 v0 g6 u4 n$ t
  猫无邪 说:你好!我是阿遛~0 z! k! M" r: ?( W
  2017-2-5 18:03,网友猫无邪 回复 Ginimmanuel :66666的溜~  o7 v, o: j' H& ~8 q( P
  . R0 T* R! d# H
  骑上猪去旅行 说:长得这么美丽,你说什么都对
  5 r8 @1 m9 r8 R4 N玉女心惊 说:谁啥,贴吧里的吗
  7 I& l5 n7 X' m  x8 s+ j前小田 说:爱得很深的人往往会输给一个让自己爱得轻松的人。# l- z* ^/ w4 L  G+ f" J
  扬梨1 说:蚊子血,朱砂痣
  + h4 I, i# R) n! N4 j沈浪冰 说:不多抽几个牌子的烟 谁都不知道你喜欢那种味道& H7 s/ N( E" J7 h5 k
  2017-2-4 17:18,网友沈浪冰 回复 你好我是阿舞 :说错了 是那种适合你! 反正还年轻, ]; E% d( b6 _2 Q# W3 v9 Y

  $ D1 @% @) L0 \蓝格子围巾6 说:一杯浊酒醉红颜
  0 D) W, F+ R- o, \% ?0 i! B5 Cqq773478685 说:你的狗窝没有狗,我却醉的像条狗
  6 Z5 T6 @! U3 V萌哒哒的小矮子 说:他依旧是我的软肋,但不再是我的铠甲。 牵了别人的手,就不再是我的英雄$ n( i8 q- F# D& k+ _
  2017-2-4 18:18,网友你好我是阿舞 回复 是啊 太对了
  , H; C0 ]4 W9 c0 Z9 h+ C$ Z+ H: ]. ]0 q
  旧情久居于心 说:有,但是有些东西是命。9 r. y. _: S9 v9 `
  2017-2-4 18:51,网友旧情久居于心 回复 该放手时就放手,你要坚信会有更爱你的在等着你。
  ; `" F1 O, l- N) P- M
  # `) d) J6 J  fhy348689987 说:额,我一般爱了就直接说了* Z2 _2 g5 k3 x0 s# v( a0 O% U
  hy348689987 说:你不是前段时间有男朋友的么?1 T; K* O: ]' c- J1 Y1 t9 y
  维也纳的海风i 说:哈哈,谁,我看看是哪个倒霉蛋! L( U) ^- Z' {; A2 ~, G+ o! R
  2017-2-4 20:33,网友维也纳的海风i 回复 你好我是阿舞 :哈哈,开玩笑还不能了啊
  & N  D! {) ]* P
  / _3 N* E( `/ g- C1 @( `. r! [1 p窝就是来看看 说:带上你的酒,说出你的故事* D( [1 f  q5 C  i
  2017-2-4 23:09,网友窝就是来看看 回复 你好我是阿舞 :叹啥子气啊,大把时光约起来撒6 u/ {$ y) E' t) T" j) A
  7 k4 e9 ?+ e1 m5 ]8 o' X# w" d% v: O1 H
  节操寻短见 说:过气吧友不如狗
  4 Z! N5 T9 H6 K9 ]( ~; D9 f! L 2017-2-4 21:12,网友节操寻短见 回复 你好我是阿舞 :认命
  0 \6 v  j$ }! Y* ~9 @8 b2 |, p
  ) O, f) C1 @- A3 n# K2 i! H杠杠的七哥哥 说:错过了,就是错过了。; J3 L% w# x2 d( w0 V9 ^+ [' w
  Appleof云 说:舞姐,失恋了?
  ) o! A: ~; H+ r& |: \I在U身边 说:嗯,深深喜欢着,却一直不敢再说4 Y3 R! P' `. _' o
  2017-2-5 11:32,网友I在U身边 回复 你好我是阿舞 :坚强啊,一切都会过去的9 n9 Z( z( M8 ]
    v1 o- \) q7 j( W& f; o  d8 m5 E$ ~
  莫非心死老 说:每一个说不想谈恋爱的人,心里都装着一个不可能的人!
  6 r7 g5 {8 |. o# |. xgcl3542 说:分手快乐,祝你快乐
  6 D% H* Y& N6 \% g3 H" Y7 ]4 @" \萨摩宠物之家 说:小姐姐过来喝茶
  ; G' j( q& r- F+ L3 @& q/ W白鹤潇潇 说:让我来缓解你的痛苦忧愁 暖男呦
  5 _: }9 i6 r( b/ R; O1 I4 f西门桥_小霸 说:有故事的人,) k6 z6 ?9 u) J! _! I! n
  双色球我来了啦 说:你屌大,你说了算
  # ?% a5 A( K. q8 u' A2 D/ `_白ri梦 说:有啊,你知道的,爱你在心口难开。- A3 ], g2 q5 A) N! ?$ d
  我爱自由的年代 说:深爱有毛用,还不是败给最简单的
  0 f) v% n' [& V+ q$ U 2017-2-5 12:04,网友我爱自由的年代 回复 你好我是阿舞 :这些事情别想太多,有机会争取就去争取,不是你的强求来也不好,强扭的瓜不甜
  4 {9 ]' W/ i$ g8 }
  & y7 C  |% C3 q2 b- P. |紫漠莲落 说:不用找了都给你
  9 J- P7 m0 v6 U+ a9 E1 b牧之年 说:心比天高,命比纸薄
  8 C4 S9 \% a* q! ]& X1 S/ @2B青年ho 说:如果不能在一起,就不要给对方任何希望任何暗示,这才是最大的担当。% `2 W& {! W3 x9 e- a/ e
  tyghb520 说:有时三时二时雨, 到处十枝五枝花。
  : y$ @* x! H" ~/ y4 p5 |小拳拳锤 说:襄阳的出来玩2 f7 A  {7 s- L
  放逐i爱人 说:这么快都分了→_→
  " O3 x/ ]3 ?+ v; { 2017-2-5 16:20,网友你好我是阿舞 回复 我都不想跟你说话老
    \% U+ C* W1 ^( }' q8 V' j0 R; p* O( ~, Z
  未完待续77baby 说:什么意思?你跟那个分手了?1 @+ F1 t9 V3 i7 h. a, Y, u: h
  xxx小烦恼 说:怎么说呢,感情方面,低调一点会比较长久 还有就是,你的真心适合真心对你的人,好好爱自己(?????)" `% S$ a( e0 R
  2017-2-5 22:09,网友花儿就是这样1 回复 能安慰一下我吗!!!0 s( i  d: U! X0 [( C

  0 i: U6 L$ b& _, i. o/ ]wp往事如风 说:有 现在还没有走出来 有时想 错过了就是错过了可是却管不住自己的心
  7 f6 b0 M5 `9 U  T7 H+ k( E 2017-2-5 20:20,网友wp往事如风 回复 你好我是阿舞 :都说时间是最好的解药 而我感觉时间就是毒药2 L  Z  W+ ]( f2 Y4 F
  5 a* ^% d2 P5 J- n9 Y; l
  花儿就是这样1 说:人生如戏,若有新人,处处惊喜!!!
  6 `1 a# [. e  P+ q9 }
  1 J4 r4 c3 i, P- [南阳人说咱南阳哩事儿,
  . q$ `5 l- ]$ {9 E* I/ g第一时间掌握更多热门信息,
  % L& p" q6 V2 e' k' ?% m/ x请用 微信 加南阳微信公众号:nyrizi

  0 F2 `, Y' o& [3 x1 k: C或者用微信扫描二维码:+ v0 c' h: n& W: `: c+ g
  回复

  使用道具 举报

  返回南阳茶座
  发新帖 回复
  使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则